Tarieven en vergoedingen

Vanuit de basis ziektekostenverzekering wordt dieetadvisering voor drie behandeluren (4-6 consulten) per kalenderjaar vergoed. Denk wel aan het verplichte eigen risico. Indien u aanvullend verzekerd bent zou het kunnen zijn dat u meer uren vergoed krijgt. Dit verschilt per zorgverzekeraar.

Directe toegankelijkheid (DTD)
De diëtist is direct toegankelijk sinds 2012. Dit betekent dat er geen verwijsbrief meer nodig is van de (huis)arts of specialist. Bij sommige zorgverzekeraars (CZ, OHRA, de Friesland en Delta Lloyd) komt u alleen in aanmerking voor een vergoeding als u wel een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist heeft. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van de verzekering. U mag uiteraard ook zonder verwijzing komen, maar dan worden de kosten direct aan u gefactureerd.

Consult tijd
Bij de zorgverzekering wordt directe tijd en een individueel dieetvoorschrift gedeclareerd. Directe tijd is de tijd dat u persoonlijk contact heeft gehad met de diëtist (ook telefonisch of via Skype). Het analyseren van de dieetgegevens en het voedingsadvies uitwerken valt onder individueel dieetvoorschrift. Een intake consult vindt altijd face-to-face plaats. Vervolgens kan er indien gewenst over worden gegaan op telefonische of online begeleiding.

Een huisbezoek is ook mogelijk. Dit kan vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Dan is een verwijsbrief van de (huis)arts of specialist wel noodzakelijk met daarin het verzoek voor een huisbezoek. Dit kan heel prettig zijn voor mensen die pas uit het ziekenhuis komen of niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.

Soort consult Directe tijd Individueel dieetvoorschrift
Intake (huisbezoek) 60 minuten 15- 30 minuten
Herhalingsconsult
(huisbezoek of online)
30 minuten 0-15 minuten
Telefonisch consult 15 minuten 0-15 minuten

Tarieven
Met de zorgverzekeraars zijn verschillende tarieven afgesproken. Roos Klaver Diëtist heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Indien u de kosten zelf moet voldoen wordt er €16,25 per kwartier in rekening gebracht. De afspraak dient 24 uur van te voren afgezegd te worden anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Ketenzorg – HKN chronische zorg
Het gezamenlijk aanbieden van multidisciplinaire zorg door zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten wordt ketenzorg genoemd. Ketenzorg is ontstaan omdat er steeds meer mensen zijn met één of meer chronische ziekten, waardoor de zorgvraag steeds complexer wordt.

Indien u bij mij komt in verband met chronische longziekte (COPD), Diabetes Mellitus type II of hart- en vaatziekten kan het zijn dat uw behandeling onder deze ketenzorg valt. In dat geval wordt de dieetbehandeling vergoed en ziet u dit niet terug in uw eigen risico.