Voor verwijzers

Bent u een verwijzer? En wilt u weten wanneer u uw cliënt naar de diëtist kan doorverwijzen.

Klik op de Artsenwijzer Diëtetiek:Tevens ben ik aangesloten bij de HKN Huisartsen. De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) en de huisarts kunnen patiënten met COPD, DMII en bij CVRM via Health Connected naar mij doorverwijzen.