Voor verwijzers

Bent u een verwijzer? En wilt u weten wanneer u uw cliënt naar de diëtist kan doorverwijzen.

Klik op de Artsenwijzer Diëtetiek:Tevens ben ik aangesloten bij de HKN Huisartsen. De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) en de huisarts kunnen patiënten met COPD en bij CVRM via Health Connected naar mij doorverwijzen.